بازگشت فریدون حسنوند به عرصه انتخابات

با استقبال مردم و حضور در فرمانداری اندیمشک؛

خورنا- فریدون حسنوند نماینده ۳ دوره مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق بوشهر با حضور در محل فرمانداری شهرستان اندیمشک برای حضور در انتخابات مجلس دهم نام نویسی کرد. استانداری سابق استان بوشهر و ۳ دوره نمایندگی مردم اندیمشک از جمله سوابق حسنوند است. وی که در ۱۳۴۳ در خانواده‌ای متوسط در اندیمشکبه دنیا آمده است بعد از…

انتخابات مجلس در اندیمشک داغ می شود ...!

خورنا – با اتمام مهلت استعفای صاحبان مناصب دولتی و صف بندی طیوف و جریانات سیاسی و حزبی و نزدیک شدن به تاریخ برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی کاندیدهای حوزه های مختلف شهری با توجه به رد طرح استانی شدن انتخابات آتی مجلس توسط شورای نگهبان رنگ جدی تر به خود می گیرد . یکی…