بازگشت دختر ایرانی از اندونزی

خورنا: مسوولان بهزیستی استان تهران اصرار دارند باید كارهای اداری و قضایی در این خصوص نهایی شود و عثمان، نماینده سازمان ملل كه این كودك را با خود به ایران آورده می‌گوید تا زمانی كه به او درباره آینده هستی تضمین‌های لازم داده نشود از ایران نخواهد رفت.