بازگشت حجاج

37
خورنا: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت:به هنگام استقبال از حجاج از بوسیدن و دست دادن با آنها خودداری کنید. عزیزا.. محمدزاده اکبری روز سه شنبه در گفت و گو با…