بازگشت اصلاح طلبان

خورنا: عضو اصلاح طلب دور چهارم شورای شهر تهران با بیان اینکه اصلاح طلبان بدنبال برنامه ریزی برای انتخابات آینده بخصوص مجلس دهم هستند گفت: ما معتقدیم باید حقمان را از راهها دموکراتیک و قانونی بگیریم به همین خاطر بدنبال آن هستیم تا خاکریزهای از دست رفته را یکی پس از دیگری بدست آوریم. مسعود سلطانی فر…