بازنشستگی پیش از موعود فرهنگیان

خورنا: وزیر آموزش و پرورش شرایط بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان را اعلام کرد. حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان گفت: بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان طبق قانون بودجه که ابلاغ شد. خانم هایی که بیست سال و آقایانی که 25 سال سابقه خدمت داشته…