بازنشستگی زودهنگام

خورنا: فرهنگیانی که تا تاریخ اول مهر ماه ۹۲ دارای ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیشتر می‌شوند، می‌توانند بازنشسته شوند. البته بازنشستگی کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و با کمتر از ۳۵ سال سابقه خدمت در صورت ارائه درخواست کتبی آنان میسور خواهد بود؛ این قبیل از کارکنان در صورت…