بازنشستگی با 10 سال سابقه

37
خورنا: معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی جزئیات بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه بیمه را تشریح کرد. محمدحسن زدا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره قانون بازنشستگی با 10 سال سابقه پرداخت بیمه اظهار…