بازنشستگان

خورنا: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: از ظرفیت و توان بازنشستگان می توان برای کمک به اقتصاد ملی بهره گرفت. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: بازنشستگان افرادی متخصص و دارای توانمندی های فنی و ادراکی بالا هستند که می توان از…
خورنا: زهرا تالانی: سعید مرتضوی وعده داده بود روز ۱۰ تیرماه اضافه حقوق ها واریز شود. اما حساب بازنشسته ها فعلا خالی است. در همین باره با محمد اشرفی دبیر شورای عالی تامین اجتماعی گفت وگویی را انجام داده ایم که می خوانید: بالاخره اضافه حقوق بازنشستگان پرداخت می شود؟ بله. 25 درصد افزایش…