بازنشستگان

37
خورنا: نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: از ظرفیت و توان بازنشستگان می توان برای کمک به اقتصاد ملی بهره گرفت. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با…
37
خورنا: زهرا تالانی: سعید مرتضوی وعده داده بود روز ۱۰ تیرماه اضافه حقوق ها واریز شود. اما حساب بازنشسته ها فعلا خالی است. در همین باره با محمد اشرفی دبیر شورای عالی تامین اجتماعی گفت وگویی…