بازسازی محور ریلی اندیمشک – دورود

خورنا : مدیرکل راه آهن جنوب گفت: بازسازی محور ریلی اندیمشک -دورود با توجه به مسایل و مشکلات این محور در صدر برنامه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. عبدالکریم درویش زاده روز یکشنبه با اشاره به فرسودگی خط در این محور افزود: بخشی از سوانح به خط و فرسودگی آن، بخشی به ناوگان و بخشی دیگر…