بازسازی شبکه های آسیب دیده برق اندیمشک

خورنا : دیر شرکت توزیع برق اندیمشک گفت:در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ متر شبکه برق سرقتی در نقاط مختلف شهرستان ترمیم شده است. به گزارش اری ترین؛ «عبدالرضا داچک» افزود: این مقدار شبکه برق توسط سارقان تخریب و به سرقت رفته بود که با وجود محدودیت های اعتباری در کمترین زمان ممکن و با هزینه ای…