بازسازی شبکه های آسیب دیده برق اندیمشک

12
خورنا : دیر شرکت توزیع برق اندیمشک گفت:در سال جاری بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ متر شبکه برق سرقتی در نقاط مختلف شهرستان ترمیم شده است. به گزارش اری ترین؛ «عبدالرضا داچک» افزود: این مقدار شبکه برق توسط سارقان…