بازرسی های هفتگی دستگاه های نظارتی،قضایی و نیروی انتظامی از کشتارگاه دام شهرستان

37

رئیس شبکه بهداشت و درمان ماهشهر خبرداد:

آمنه محتشمی- خورنا -جلسه سامان دهی کشتارگاه دام شهرستان ساعت ۹:۳۰صبح امروز با هدف بیان مشکلات حاد آن و ارائه راه کارهایی جهت رفع آن در فرمانداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه پس از نمایش تصاویری از وضعیت نامناسب کشتارگاه…