بازرسان و کارشناسان محیط مرکز بهداشت اندیمشک

رییس مرکز بهداشت اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – رییس مرکز بهداشت اندیمشک گفت: با هدف توسعه به بستر سلامت عمومی و گسترش خدمات حوزه بهداشت عمومی، طرح ارتقای سلامت جامعه در اندیمشک اجرا شد. فریدون کاظمی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار…