بازدید معوان وزیر از اندیمشک

خورنا: حمید رضا گودرزی سرپرست فرمانداری شهرستان اندیمشک در این بازدیدها با تشریح وضعیت ورزش گفت:این شهرستان ورزشکاران بسیار توانمندی دارد که می توانند موفقیت های خوبی برای کشور داشته باشند و در این راستا نیاز به حمایت جدی…