بازدید معاون پرورشی و کارشناسان پرورشی اندیمشک از برنامه های اوقات فراغت تابستانی مناطق دزفول و الوار گرمسیری

12
خورنا : با توجه به ماموریت اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور بررسی و ارزیابی از نحوه اجرای دستورالعملها ، آموزش و جذب دانش آموزان ، ابتکارات و خلاقیت فعالیتها ی تابستانی اوقات فراغت 93 ، معاون…