بازدید فرماندار شهرستان اندیمشک از عشایر غرب کرخه

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک با جمعی از مسئولین این شهرستان با عشایر غرب کرخه دیدار و گفت و گو کردند. گودرزی در این دیدار به بررسی مشکلات عشایر پرداخت. بررسی مسائل حوزه های جهاد کشاورزی،امور عشایر و منابع طبیعی محور دیدار فرماندار اندیمشک با عشایر بختیاری ساکن این منطقه بود. در ادامه بخوانید