بازدید فرماندار شهرستان اندیمشک از اداره آموزش و پرورش

خورنا : فرماندار اندیمشک امروزبه صورت سرزده از تمام واحد های اداره آموزش و پرورش بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات و فعالیت های انجام شده قرار گرفتند. گودرزی فرماندار محترم ضمن بازدید از چگونگی عملکرد پرسنل مجموعه آموزش و پرورش شهرستان و گفتگو با فرهنگیان گرامی ، از روند ساماندهی نیروی انسانی و اقدامات…