بازدید فرماندار شهرستان اندیمشک از اداره آموزش و پرورش