بازدید فرماندار اندیمشک از کمربندی غرب شهرستان

12
خورنا : فرماندار اندیمشک و سرپرست راه و شهرسازی اندیمشک از جاده کمربندی غرب این شهر بازدید کردند. حمید رضا گودرزی در این بازدید کلیه مسیر این محور را از نزدیک بررسی کرد. گودرزی ساماندهی محورهای جاده ای شهرستان را موجب…