بازدید فرماندار اندیمشک از مناطق شهری

خورنا فرماندار و جمعی از مسئولین از مناطق مختلف سطح شهر بازدید کردند. حمید رضا گودرزی در این بازدیدها وضعیت آسفالت،فضای سبز و سایر مسائل و مشکلات مناطق مختلف شهری را مورد بررسی قرار داد. وی در این بازدید اهتمام بیشتر مسئولین و دستگاهها را در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواستار شد.