بازدید فرماندار اندیمشک از مناطق بخش الوار گرمسیری