بازدید فرماندار اندیمشک از دانشگاه پیام نور

خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، مهندس حمید رضا گودرزی در بازدید از دانشگاه پیام نور افزود:دانشگاه پیام نور روند خوبی را پشت سر گذاشته و می تواند در امر مسائل علمی،فرهنگی،آموزشی و سایر ابعاد شهرستان تاثیرگذار باشد. طی بازدید فرماندار از این دانشگاه ، مسائل و مشکلات آن بررسی شد. گودرزی در این بازدید از واحدهای مختلف…