بازدید فرماندار اندیمشک از دانشگاه پیام نور

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، مهندس حمید رضا گودرزی در بازدید از دانشگاه پیام نور افزود:دانشگاه پیام نور روند خوبی را پشت سر گذاشته و می تواند در امر مسائل علمی،فرهنگی،آموزشی و سایر ابعاد شهرستان تاثیرگذار…