بازدید فرماندار اندیمشک از بخش الوار گرمسیری این شهرستان