بازدید فرماندار از اندیمشک از پارک بزرگ و اتوبوسرانی این شهر