بازدید فرماندار از اندیمشک از پارک بزرگ و اتوبوسرانی این شهر

خورنا : حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک طی بازدید ی چند ساعته ، وضعیت پارک بزرگ اندیمشک و سازمان اتوبوسرانی اندیمشک را با جمعی از مسوولان مربوطه مورد بررسی قرار داد. این بازدید ها به صورت جداگانه و با حضور مسئولین مربوطه صورت گرفت و فرماندار اندیمشک ضمن آشنایی با ساز و کار این مکان تفریحی و نهاد اجرایی از…