بازدید سر زده فرماندار اندیمشک از ادارات

خورنا: فرماندار شهرستان اندیمشک در بازدید سر زده از اداره کار و همچنین اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان نحوه خدمات دهی این ادارات به شهروندان را بررسی کرد. مهندس گودرزی در این بازدید در نشست با رشنو رییس اداره صنعت و معدن و تجارت بر ضرورت جلب رضایتمندی مردم با ارائه خدمات مطلوب تاکید کرد.