بازدید رییس مركز بهداشت اندیمشك به همراه فرماندار شهرستان ازمشكلات بهداشتی عشایرالوار گرمسیری اندیمشك

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک مسئولین اجرایی شهرستان اندیمشک از منطقه عشایری و صعب العبورانارکی دربخش الوارگرمسیری بازدید کردند . در این بازدید آقای حمیدرضا گودرزی فرماندار اندیمشک و هیئت همراه ضمن دیدار با عشایر…