بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان امام علی(ع)

بودجه ای وجود ندارد؛

خورنا : رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و هیئت همراه از بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک بازدید کردند. دکتر اسماعیل ایدنی در بدو ورود به اندیمشک با توقف در گلزار شهدای گمنام با قرائت فاتحه به مقام والای شهدای…