بازدید جمعی از مسئولین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از یادمان های اندیمشک

12
خورنا: رئیس هیئت بازرسی از آثار فیزیکی ستاد کل نیروهای مسلح،مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و جمعی از سرداران و مسئولان شهرستان اندیمشک از یادمان های دفاع مقدس اندیمشک بازدید کردند. در این بازدید معراج…