بازدید بیش از 3000 نفر دانش آموز و دانشجو از سد و نیروگاه دز

خورنا:به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، با آغاز سال تحصیلی گروه های مختلف دانش آموزی و دانشجویی از این مجموعه صنعتی نیز دیدن نموده اند. از ابتدای مهر ماه تاکنون بیش از ۳۰۰۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان ، اساتید و کارشناسان مراکز علمی ، ادارات و ارگانها ،…