بازدیدهای فرماندار اندیمشک

12
خورنا : مهندس گودرزی فرماندار شهرستان اندیمشک در بازدیدهای جداگانه مسائل مربوط به کانون پرورش فکری شماره یک و شماره دو شهرستان و روند ساخت تقاطع چند طبقه میدان بسیج را مورد بررسی قرار داد. فرماندار در بازدید از تقاطع…