بازدیدهای فرماندار اندیمشک

خورنا : مهندس گودرزی فرماندار شهرستان اندیمشک در بازدیدهای جداگانه مسائل مربوط به کانون پرورش فکری شماره یک و شماره دو شهرستان و روند ساخت تقاطع چند طبقه میدان بسیج را مورد بررسی قرار داد. فرماندار در بازدید از تقاطع میدان بسیج بر تسریع در اجرای این طرح مهم تاکید کرد. تقاطع میدان بسیج یکی از طرح های هم شهرستان اندیمشک…