بازدیدهای شهری فرماندار اندیمشک

12
خورنا : فرماندار اندیمشک در بازدیدهای جداگانه وضعیت حفاری های سطح شهر را بررسی کرد. همچنین مهندس گودرزی در بازدید از شهرک دوکوهه مسائل و مشکلات این شهرک را از نزدیک بررسی کرد. گودرزی روند بهسازی مسیرهای روستایی بخش الوار را…