بازتاب

خورنا: سخنان رهبری انقلاب در اجتماع بسیجیان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های دنیا داشته است و اکثر آنها بخشی از سخنان ایشان درباره رابطه با ملت آمریکا را اشتباه نقل کردند. سخنان رهبر انقلاب در اجتماع بسیجیان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشته است. خبرگزاری رویترز در تیتر خود نوشت: رهبر عالی ایران گفته از حقوق هسته‌ای خود عقب نمی‌نشیند. این خبرگزاری…