بازار ماهی فروشان شوشتر

37
خورنا: رئیس مرکز بهداشت شوشتر خواستار سامان‌دهی سریع بازارچه فروش ماهی در این شهرستان شد و گفت: باید مکان جدیدی برای بازارچه ماهی شوشتر در نظر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، صغری گنج…