بازار سوسنگرد

خورنا: شهردار سوسنگرد گفت: ساخت و ساماندهی بازار این شهر توسط شهرداری در اولویت است. عزیز ساعدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در سوسنگرد اظهار کرد: آماده حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهر سوسنگرد و شهرستان دشت آزادگان هستیم. وی افزود: چند طرح در سوسنگرد داریم که آماده واگذاری آن به سرمایه‌گذاران بخش…