بازارچه های محلی

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان :

خورنا  هوشمند صفائی اظهار کرد: به منظور فراهم شدن امکان حضور صاحبان کسب و کار خانگی در نمایشگاه های فصلی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با همکاری کلیه شهرداری های استان در نظر دارد به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان های مناسبی را بــرای عـرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور به صورت دوره…