بازارچه خیریه به نفع کودکان سرطانی،

خورنا: بازارچه خیریه به نفع کودکان سرطانی، روزهاي پنج شنبه و جمعه ( 25 و 26 اردیبهشت ماه ) در اهواز برپا می‌شود. در این بازارچه، انواع غذاهاي خانگي، صنایع دستی و محصولات فرهنگی توسط خیرین عرضه خواهد شد. محل برگزاری اين بازاچه خیریه كه از…