باروری

در همايش رويكردهاي ارتقاء باروري مطرح شد

خورنا اسماعیل ایدنی در همایش رویکردهای ارتقاء باروری کلی مبتنی بر سلامت صبح امروز در تالار شهداء دانشگاه جندی شاپور اهواز بیان کرد: دانشگاه جندی شاپور در راستای سیاست های رهبری دومین جلسه و همایش را در زمینه راهبرد افزایش نرخ جمعیت برگزار و در آن از اساتید و افراد متخصص جهت همفکری  دعوت کرد. وی افزود: بعد از حساسیت…