بارندگی

خورنا/ بهنام خضعلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در هندیجان در ارتباط با خسارات بارندگی اخیر در حوزه بخش مرکزی شهرستان هندیجان اظهار کرد: بارندگی ۳۴ میلی‌متری و وزش بادهای شدید در شهرستان هندیجان باعث خسارات زیادی به شبکه برق روستاهای بخش مرکزی هندیجان شده است. وی ادامه داد: این بارندگی حدود ۱۰۰ پایه برق فشار متوسط و ضعیف و…