بارندگی در سردشت

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی سردشت بهبهان گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون 337 میلی‌متر بارندگی در سردشت زیدون به ثبت رسیده است. محمدرضا حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 337 میلی‌متر بارندگی در سردشت زیدون به ثبت رسیده است. وی افزود: این در حالی است که…