بارندگی خوزستان

خورنا: علی‌رضا غلام‌پور اظهار کرد: بررسی وضعیت نقشه‌های هواشناسی، استقرار سامانه پرفشار قوی که مرکز آن بر روی شمال دریای خزر واقع شده، روی کشور نشان می‌دهد، افت محسوس دما که تقریبا تمامی نقاط را در برگرفته، ناشی از نفوذ همین سامانه است. وی ادامه داد: همچنین در لایه میانی جو نیز از روز دوشنبه ناوه…