بارندگی اهواز

خورنا: فرماندار رامهرمز گفت: بارندگی‌های اخیر در این شهرستان هیچ‌گونه خسارتی در برنداشت. غلامعلی پشت یافته امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: در بارندگی‌های اخیر حدود 14.5 میلی‌متر بارش در شهرستان رامهرمز صورت گرفت که با تمهیدات اندیشیده شده از قبل، خوشبختانه خسارتی منطقه را در برنگرفت. وی با اشاره به اینکه سه روز…