بارندگی‌

در شورای کشاورزی استان:

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست شورای کشاورزی استان کورش بهادری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همانطور که استحضار دارید در خصوص بحث کشاورزی پیش‌بینی‌هایی که توسط اداره کل هواشناسی اعلام می‌شود بصورت بلند مدت است و مسلماً پیش‌بینی‌های بلندمدت هم عاری از…
37
خورنا: با گذشت چند روز از بارندگی‌ها مه غلیظ همچنان بر آسمان خوزستان حاکم است. با وجود گذشت چند روز از بارندگی‌های استان خوزستان مه غلیظ همچنان بر آسمان این استان سایه زده است. بر این اساس آسمان استان خوزستان به‌ویژه…