بارندگی‌

در شورای کشاورزی استان:

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست شورای کشاورزی استان کورش بهادری مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همانطور که استحضار دارید در خصوص بحث کشاورزی پیش‌بینی‌هایی که توسط اداره کل هواشناسی اعلام می‌شود بصورت بلند مدت است و مسلماً پیش‌بینی‌های بلندمدت هم عاری از خطا و اشتباه نمی‌باشند که در بهترین حالت، درصد صحت آنها حدود ۷۰ درصد است. وی در ادامه خاطر نشان کرد:…
خورنا: با گذشت چند روز از بارندگی‌ها مه غلیظ همچنان بر آسمان خوزستان حاکم است. با وجود گذشت چند روز از بارندگی‌های استان خوزستان مه غلیظ همچنان بر آسمان این استان سایه زده است. بر این اساس آسمان استان خوزستان به‌ویژه در مناطق جنوبی این استان و شمال خلیج فارس با رطوبت زیاد و مه شدید همراه شده است. این مسئله موجب…