باراني

37
خورنا: معاون اداره‌كل هواشناسي خوزستان از بارش باران در استان، احتمال آبگرفتگي در شهرهاي شمالي و تداوم اين وضعيت تا پايان هفته خبر داد. علي‌رضا غلام‌پور اظهار كرد: با تقویت سامانه کم‌فشار در خوزستان و همراهی آن با تشکیل…