باحث اجتماعی و زیست محیطی را در اندیمشک

برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی :

خورنا – طبق شنیده های خورنا با توجه به اتمام مهلت استعفای مسئولین دولتی احتمال استعفای یکی از اعضای شورای شهر اندیمشک برای شرکت در انتخابات آتی مجلس از حوزه ی انتخابی اندیمشک وجود دارد. به گزارش خورنا مهدی قلی کیانی که در انتخابات گذشته شورای شهر با آرای بالای خود توانست به عنوان نفر سوم به شورای اندیمشک راه…