ایمنی و سلامت شهروندان

خورنا: کارشناس اداره استاندارد آبادان گفت: در راستای ایمنی و سلامت شهروندان و با توجه به اجباری بودن استانداردهای شهربازی، 107 دستگاه بازی در چهار شهربازی شهر آبادان توسط کارشناسان این اداره در مرداد ماه سال جاری بازرسي شد. اسماعیل عزیزی‌ها اظهار كرد: از آنجا که هیچ دستگاه شهربازی بدون داشتن مجوز استاندارد حق بهره‌برداری را…