ایرج نادبی زاده

با رای دیوان عدالت اداری

خورنا – رئیس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: دیوان عدالت اداری طی نامه ای مصوبه شورای اسلامی این شهر در خصوص اخذ عوارض از کامیون های حامل محصولات کشاورزی توسط شهرداری دزفول را باطل اعلام کرد. با پیگیری نماینده وقت دزفول در سال ۱۳۷۳ و به دلیل نبود واحدهای صنعتی در دزفول و قطب کشاورزی بودن این شهرستان و همچنین…