ایران و آمریکا

450929_853
خورنا: رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: بازی ایران و آمریکا قطعی شده است. به گزارش فارس، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفتگویی با روزنامه…