ایدنی

خورنا ‘اسماعیل ایدنی’ یکشنبه شب در جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون و کارگروه گرد وغبار، در محل استانداری خوزستان افزود:از ابتدای فصل بارش امسال تاکنون در خوزستان، تعداد مراجعان ناشی از مشکلات تنفسی، نسبت به پاییز پارسال کمتر شده،…