ایدنی

خورنا ‘اسماعیل ایدنی’ یکشنبه شب در جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون و کارگروه گرد وغبار، در محل استانداری خوزستان افزود:از ابتدای فصل بارش امسال تاکنون در خوزستان، تعداد مراجعان ناشی از مشکلات تنفسی، نسبت به پاییز پارسال کمتر شده، اما تعداد بیماران بستری در بخش مراقبت مراقبت های ویژه افزایش یافته که این مساله نگران کننده است. وی اظهارکرد: بیشترین…