ایدز

رئیس مرکز بهداشت خوزستان :

خورنا|احمدرضارستمی_دکتر شکرالله سلمان زاده در نهمین نشست شورای سلامت استان ضمن اشاره به این مطلب که بیماری ایدز در چندین نوبت در کار گروه سلامت استان مطرح شده گفت: در مبارزه با ایدز ما متعهد شده ایم که همگام…
خورنا رییس مرکزبهداشت استان  و معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: درخصوص انتقال ویروس های بیماری زا از طریق آندوسکوپی، جای نگرانی وجود ندارد، زیرا نکات بهداشتی در آن رعایت می شود. سید سعید سیدیان درخصوص خبری که اخیرا در…
37
خورنا: معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از تشکیل کمیته برگزاری مراسم هفته ایدز در این مجموعه خبر داد. مرتضی جعفری اظهار کرد: در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، کمیته درون‌بخشی برگزاری مراسم هفته ایدز با…