ایجاد اشتغال زندانیان آبادان

37
خورنا: دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب آبادان گفت: در حال بررسی تامین منابع درآمدزایی ثابت برای خانواده زندانیان هستیم. احمد شیرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موردی بودن کمک‌های برخی اشخاص حقیقی…