ایتالیا

خورنا/  مسجدسلیمان، صبح امروز پروفسور کارلو ج چرتی در این بازدید خانوادگی که از سوی همسر و دو فرزندش  همراهی می‌شد از دکل نخستین چاه نفت خاورمیانه که بخشی از تأسیسات موزه گنجینه نفت در این شهرستان محسوب می‌شود بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن آشنایی با تاریخچه باستانی و صنعتی این شهرستان از حضور در زادگاه نفت…