اکتیو

37
خورنا/ زغال اکتیو یکی از جدیدترین محصولات قابل استحصال از تفاله نیشکر(باگاس) است. وی افزود: تولید زغال اکتیو از باگاس مقرون به صرفه تر و درجه رنگبری آن با زغال فعال تهیه شده از زغال سنگ مشابه است. کریمی زند گفت: کشت…